کتاب صوتی - Ketab soti

کتاب صوتی - Ketab soti

Ketab soti

روخوانی کتاب های فارسی با صدای ناصر زراعتی, تقدیمی از کتاب صوتی

Categorias: Arte

Escuchar el último episodio:

داستان کوتاه سفر عصمت از مجموعۀ جوی و دیوار و تشنه نوشنۀ ابراهیم گلستان با صدای ناصر زراعتی

Episodios anteriores

 • 385 - داستان کوتاه سفر عصمت نوشنۀ ابراهیم گلستان 
  Sun, 24 Sep 2023
 • 384 - داستان بودن یا نقش بودن نوشتۀ ابراهیم گلستان 
  Thu, 21 Sep 2023
 • 383 - داستان کوتاه زنی که مردش را گم کرد نوشتۀ صادق هدایت 
  Sun, 17 Sep 2023
 • 382 - چهار داستان کوتاه از صادق چوبک 
  Thu, 14 Sep 2023
 • 381 - سه داستان کوتاه از صادق چوبک 
  Sun, 10 Sep 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts arte mexicanos

Más podcasts arte internacionales

Elige la categoria de podcast