SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Estaciones: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ከም’ቲ ዝተበሃልናዮ እንተኮይኑ ኦሚክሮን ካብ ካልኦት ዓሌታት ኮሮናቫይረስ ብመጠን ኣብ ነብስና ዘውርዶ ማህሰይቲ ዝፎኸሰ’ዩ። እዚ ኸኣ ነቲ 'ኮቪድ-19 ካብ’ቲ ዝሓለፈ እዋን ዝነበሮ ዝተሓተ' ተኽእሎ ሓደጋ’ዩ ዘኸትል ዝብል ሓሳብ ክዝርጋሕ ጌሩ’ዩ። እንተኾነ ግን እዚ ማለት ኮቪድ ይልከፈና ኣየልከፈና ክንጭንቐሉ የብልናን ማለት ድዩ፧ እቶም ክኢላታት ግን ሕጂ’ውን እንተኾነ ከይለኽፈና ዝከኣለና ክንገብር’ዩ ዘለና እዮም ዝብሉ። 

Episodios anteriores

 • 3436 - ኦሚክሮን ብተዛማዲ ኣዝዩ ዘሕምም ኣይኮነን ኢልና ከይንልከፍ ካብ ምጥንቃቕ ሸለል ክንብል ኣሎና ድዩ፧ 
  Sun, 16 Jan 2022
 • 3435 - ብኩነታት ቪዝኡ ዘይተረጋግአ ኮኾብ ቴኒስ ኖቫክ ጆኮቪች ናይ ፈለማ መጋጥምቱ ፈሊጡ፣ ትዊተር ኣብ ናይጀርያ ተመሊሱ 
  Thu, 13 Jan 2022
 • 3434 - እዚ ተዋሂቡ ዘሎ ዕድል ሰላም 'ናብ ሰላማዊ ልዝብ' ዘየምርሕ እንተኾይኑ ኲናት ክቕጽል'የ ይብል ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ 
  Thu, 13 Jan 2022
 • 3433 - ለበዳ ኦሚክሮን ንንግዲ ዝያዳ እንተሃሰዮ'ኳ ንጹርነት መምርሒታትን እምነት ህዝቢ ኣብ ኣተሓሕዛ ለበዳ ብመንግስታትን ተራ ኣለዎ - ፍራንቻይዚ ኣቶ ሰመረ ተዓረ 
  Thu, 13 Jan 2022
 • 3432 - መጥቃዕታት ድሮን ኣብ ማይ ጸብሪ ዝበዝሓ ደቀንስትዮ ዝርከብኦም ብውሑዱ 19 ሰባት ቀቲሎም ክብሉ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ሓቢሮም 
  Wed, 12 Jan 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política mexicanos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Elige la categoria de podcast