หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

ตรงที่เราสามารถเห็นทุกข์ของกาย กายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย เราเห็นทุกข์ของจิต ว่าจิตมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย อันนี้เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริง จิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือ แล้วก็หลุดพ้นของจิตเอง เส้นทางเดินนี้ไม่มีอะไรมาก รู้ทุกข์ไว้ คำว่าทุกข์ก็คือ รูปนามขันธ์ 5 ที่เรามีอยู่นี่ล่ะ คอยรู้สึกไปเรื่อยๆ รู้สึกไปจนปัญญามันแก่รอบ กายนี้มีแต่ทุกข์ ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตมีแต่ทุกข์ ทุกข์มากกับทุกข์น้อย เห็นอย่างนี้เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้ว ทันทีที่รู้ทุกข์ สมุทัยคือความอยากก็จะหมดไปทันที ถูกทำลายในขณะที่เรารู้ทุกข์นั่นล่ะ หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 3 กุมภาพันธ์ 2567

Episodios anteriores

 • 2304 - ทุกข์จะละสมุทัย : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 3 ก.พ. 2567 
  Tue, 27 Feb 2024 - 0h
 • 2303 - เรียนรู้อยู่ที่จิตใจตัวเองให้ได้ : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 28 ม.ค. 2567 
  Mon, 26 Feb 2024 - 0h
 • 2302 - วิธีเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริง : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 27 ม.ค. 2567 
  Sun, 25 Feb 2024 - 0h
 • 2301 - การปฏิบัติเริ่มต้นที่จิตจบลงที่จิต : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 21 ม.ค. 2567 
  Thu, 22 Feb 2024
 • 2300 - วิธีทดสอบเมื่อคิดว่าได้มรรคผล : หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ม.ค. 2567 
  Sun, 18 Feb 2024
Mostrar más episodios

Más podcasts educación mexicanos

Más podcasts educación internacionales

Elige la categoria de podcast